The 617 Squadron Netherlands Aircrew Memorial Foundation
Privacyverklaring
 
 
Deze privacyverklaring beschrijft het privacygebruik van - The 617 Squadron Netherlands Aircrew Memorial Foundation -. Het zal u op de hoogte brengen van het volgende:
 
Welke persoonlijke gegevens wordt van u verzameld en hoe deze wordt gebruikt.
Hoe u eventuele onnauwkeurigheden in de persoonlijke gegevens kunt corrigeren.
Bewaartermijn persoonlijke informatie.
De beveiligingsprocedures om misbruik van uw persoonlijke informatie te voorkomen.
Andere websites.
Wijzigingen van deze Privacyverklaring.
 
Persoonlijke gegevens verzamelen
Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u van:
• u, wanneer u die gegevens aan ons verstrekt, inclusief via de website en elke gerelateerde service;
• via een registratie- of inschrijvingsproces, via elk contact met ons (bijvoorbeeld e-mail of telefoon),
  of wanneer u onze diensten koopt of gebruikt;
• derden waar u dit hebt geautoriseerd of de informatie is publiekelijk beschikbaar.
 
Gebruik van persoonlijke gegevens
• Wij zullen uw gegevens aan niemand verkopen of verhuren;
• Wij zullen uw gegevens niet delen zonder uw toestemming met externe partijen buiten onze organisatie,
  anders dan noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen;
• Wij zullen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, met betrekking tot de reden waarom wij
  met u in contact zijn.
 
Uw toegang tot- en controle over uw persoonlijke gegevens
U kunt op elk moment afzien van toekomstige contacten van ons; u kunt hierover contact met ons opnemen: • Vragen welke gegevens wij over u hebben, indien van toepassing;
• Wijzig/corrigeer alle gegevens die wij over u hebben;
• Laat ons alle gegevens die wij over u hebben verwijderen;
• Indien u onzeker bent over ons gebruik van uw gegevens.
 
Bewaartermijn persoonlijke informatie
Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om u van dienst te kunnen zijn voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij kunnen uw persoonlijke informatie voor een langere periode bewaren als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Beveiliging
Wij zullen maatregelen nemen wat redelijkerwijs nodig is om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde activiteiten of ander misbruik. Wij zullen maatregelen nemen om een beveiligde internetverbinding te onderhouden, daarvoor gebruikt de website codering om online verzonden informatie te beschermen. U kunt dit verifiëren door het slotpictogram in de adresbalk te controleren, en "https" aan het begin van het adres van de webpagina. Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, is het verstrekken van die gegevens op eigen risico.
 
Links naar andere websites
Deze website bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites. Wij moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze website verlaten om de privacyverklaringen te lezen van de andere website.
 
Wijzigingen van deze Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Als er wijzigingen zijn in de privacyverklaring plaatsen wij de gewijzigde versie op onze website. Daarom wordt
u geadviseerd om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.
 
Als u vragen heeft over het privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail:
contact@617sqn-namf.nl
WE WILL REMEMBER THEM
© 2018 - 2024   617 Sqn-namf
Versie: 11 oktober 2023